Contactarme
Canciones por títuloCanciones por álbum

Chenoa - Fantasma
Álbum: Como Un Fantasma EP

FantasmaGhost
No tornaré a estranyar-te
Sabré com oblidar-te
I esborraré la teva ombra

La llum del meu somriure
Em diu que torno a viure
Sabré desfer-me de la cendra

Però desprès
Sabent que allò ja no ha de ser
Si torno a recordar-te el cor pregunta:
Com t'oblidaré?

Estribillo:
Com un fantasma t'amagues i et quedes
I et sento i et respiro i t'espero i et penso
I en el meu cor a cada cop que batego
No trobo una raó ja no, ja no

Com un fantasma que torna a cridar-me
I t'escolto però voldria evitar-te, esborrar-te
M'agradaria ser un estel i deixar-te
Però encara queda amor, amor, amor.
Com allunyar-te de mi?


T'invento a cada estona
No s'ha canviat l'escena
Ets cada història en la memòria

Si trobo la manera
De veure l'optimisme
Podré allunyar-me de l'abisme

Estrofa 3
Estribillo

Passa de llarg i sabré com ho haig de fer.
Passa de llarg i potser t'oblidaré

Estribillo
I will not miss you again
I will be able to forget you
And I will erase your shadow

The light of my smile
Tells me that I am living again
I will be able to rid myself of the ash

But afterwards
Knowing that that no longer has to be
If I begin to remember you again, my heart asks:
How will I forget you?

Chorus:
Like a ghost you hide and you stay
And I hear you and I breathe you and I wait for you and I think of you
And in my heart every time that I beat (???)
I can no longer find a reason

Like a ghost who comes back to call me
And I listen to you but I would like to avoid you, to wipe you out
I would like to be a star and leave you
But love, love, love, still remains.
How do I move you away from me?


I picture you every moment
The scene has not changed
You are every story in my memory

If I find the way
Of seeing optimism
I will be able to move away from the abyss

Verse 3
Chorus

Time goes by and I will know how I have to do it.
Time goes by and perhaps I will forget you

Chorus