Contact me
Songs by title

Various - «Засвистали козаченьки»

Lyrics: Маруся Чурай


Translation in
«Засвистали козаченьки»«Засвистали казаки»
Засвистали козаченьки
В похід з полуночі.
Заплакала Марусенька
Свої ясні очі

«Не плач, не плач, Марусенько
Не плач, не журися -
Та за свого миленького
Богу помолися!»

Зійшов місяць над водою
А сонця немає.
Мати сина в доріженьку
Слізно проводжає:

«Іди, іди, мій синочку
Іди, не барися!
За чотири неділеньки
Додому вернися»

«Ой, рад би я, стара мати
Ще й раньше вернуться
Та щось кінь мій вороненький
В воротах спіткнувся»

Куплет 1
Засвистали казаки
В поход с полуночи.
Заплакала Марусенька
Свои ясные глаза

«Не плач, не плач, Марусенько
Не плач, не сокрушайся -
И за своего миленького
Богу помолись!»

Взошёл месяц над водою
А солнца нет.
Мать сына в дорожку
Слёзно провожает:

«Иди, иди, мой сынку.
Иди, не медли!
За четыре воскресения
Домой вернись»

«Ой, рад бы я, старая мать
Ещё и раньше вернутся
И что-то конь мой вороненький
В воротах споткнулся»

Куплет 1